header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

מאמרים

הפרעת זהות דיסוציאטיבית: עקרונות אבחון וטיפול / פרופ׳ אלי זומר
טראומה בגיל הילדות, אבדן זיכרון וחשיפה מושהית / פרופ' אלי זומר
הפרעת זהות דיסוציאטיבית (אישיות מרובת פנים)/ פרופ' אלי זומר
זיכרון טראומטי: מסע מפוקפק אל העבר או מסע מפרך אל עבר מפוקפק? / פרופ' אלי זומר
טיפול או ניצול מיני? גבולות מטושטשים וחצייתם בקשרים ארוטיים בין מטופלות למטפלים/ פרופ' אלי זומר
בין הנאה לסבל – מיניות של קורבנות תקיפה מינית / פרופ' אלי זומר
ביקורת על הספר 'מין, שקרים ורבנים: שבירה של אמון מקודש'/ פרופ' אלי זומר
היבטים נוירוביולוגים ווקליניים של זיכרון טראומטי/ פרופ' אלי זומר
טראומות ילדות והפרעות ניתוק/ פרופ׳ אלי זומר
נסיונות הדדיים להרחבת הקשר הטיפולי:כמיהה לנירמול או מדרון חלקלקל לניצול?/ פרופ' אלי זומר
האם חשיפת ילד לאלימות בין הורים מהווה התעללות נפשית?/ פרופ' אלי זומר
התוצאות הנפשיות של העיסוק בזנות/ פרופ' אלי זומר
מאפייני חלומות ודפוסי התמודדות בקרב נפגעי טראומה/ ד"ר גדי מעוז וליזו גבאי
תהליכי העברה והעברה נגדית בטיפול בנפגעות גילוי עריות/ אורית נוה
ניצחון הדיבור על השתיקה:טענות בעניין השתלת זכרונות 'כוזבים' - הפרכתן והרשעת סב באונס נכדתו/ ענת גור
העיסוק בזנות כטראומה/ אביטל מרמלשטיין
אתם כאן: Home מאמרים