header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

מידע על רשימת החברים באתר


מידע חשוב אודות רשימת החברים בטראומה ודיסוציאציה ישראל

מפעם לפעם אנו מקבלים במטה ט.ד.י. בקשות להמלצה על מטפלים ומומחים המתמצאים בטראומה ובהפרעות דיסוציאטיביות. עקב כך החלטנו להציג באתר את רשימת אותם החברים המעוניינים שהציבור ידע על תחום העניין הזה שלהם.יחד עם זאת, חשוב מאוד להבהיר שאין לנו כל אפשרות חוקית להמליץ על איש מהאנשים ברשימה שלפניכם. הרשימה איננה מהווה כל עדות להסמכתם של האנשים לטפל בהפרעות טראומה ודיסוציאציה או בכל הפרעה אחרת. הרשימה מעידה אך ורק כי האנשים המופיעים בה הם מטפלים או סטודנטים במקצוע טיפולי או ייעוצי (על פי המצוין) ששילמו את דמי חבר לט.ד.י. הרשימה מסודרת לפי סדר אלף בית. יש חברים נוספים בט.ד.י. שהעדיפו ששמם לא יוצג ברשימה זו ויתכן שבינם גם מטפלים מצויינים. איננו יכולים לערוב לכך כי מי מהאנשים הרשומים ברשימה מתאים להיענות לצרכים הספציפיים שלכם. כדי להחליט לאיזה מטפל\ת עדיף לכם לפנות עליכם לאסוף מידע נוסף אודות מידת ההכשרה הספציפית שעבר\ה המטפל\ת באבחון ובטיפול בצרכים שלכם, עליכם לאסוף מידע ביחס לשנות הניסיון של המטפלת\ת, רמת המומחיות הרשמית שלו\ה (מומחה מורשה ומוכר על ידי משרד הבריאות, מדריך וכו'), ולשמוע חוות דעת על איכותו\ה המקצועית.
ט.ד.י. איננה לוקחת כל אחריות ביחס להחלטות אלה ואיננה ערבה לתוצאות ההחלטה שלכם.

על מנת לעיין ברשימת החברים בטראומה ודיסוציאציה ישראל (ט.ד.י.) אנא סמנו אחת מן האופציות להלן:
אתם כאן: Home חברים בעמותה