header
facebook icontwitterrss-logoyoutube-logo
 
 
home header

מטרות העמותה

but לקדם את המחקר והידע בתחום הדיסוציאציה והטראומה הכרונית בישראל.

but לפתח דרכי טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה.

but לקדם את ההכשרה בזיהוי תסמיני דיסוציאציה והפרעה פוסט טראומטית מורכבת ובטיפול בהפרעות הנובעות 

      מתסמינים אלה.

but לקדם חינוך ומודעות להפרעות דיסוציאטיביות בקרב הקהל המקצועי והציבור הכללי לקדם תקשורת ושיתופי

      פעולה בין קלינאים וחוקרים ישראליים העובדים בתחום הטראומה הכרונית והדיסוציאציה.

but לקדם את ההבנה של תופעות דיסוציאטיביות תלויות-תרבות בישראל .

אתם כאן: Home אודותינו מטרות העמותה